#Trotsopdeboer Cooperatievoorzitter Hubrecht Janse

 

Zo’n 200 Zeeuwse boeren trokken dinsdag 1 oktober naar Den Haag om mee te doen met de grote demonstratie Agractie op het Malieveld. Naar schatting waren 40 boeren per tractor afgereisd, het merendeel was met de bus. De actievoerders hadden drie bussen vanuit Zeeland ingezet. Voor de boeren uit Walcheren, Bevelanden en Tholen was de Zeker Zeeuws-bus van touringcarbedrijf De Baar & Leendertse uit Wemeldinge beschikbaar.

 

Hij kon zelf niet mee maar was vooraf en tijdens de actiedag volop bezig met de coördinatie van de actie.  Hubrecht Janse, akkerbouwer en zilte groenten teler uit Wolphaartsdijk had in een interview in de PZC duidelijk gemaakt dat het hem en zijn collega ondernemers hoog zit.

” We zijn ‘boos’ dat er zo ongenuanceerd gekeken wordt naar de situatie en het merendeel van het probleem best eenzijdig neergelegd wordt bij onze sector.  We voelen ons niet gewaardeerd voor onze inspanningen. Er is geen enkel oog voor de verbeteringen die we de afgelopen jaren bereikt hebben bij de uitstoot van stikstof, CO2 en dergelijke. Het enige wat we horen is: de landbouw is de grootste vervuiler.
Wij mogen best heel trots op onze sector zijn. Nederland is wereldwijd de tweede exporteur van landbouwproducten. Dan zeggen de mensen: ‘Waarom moet dat dan? Produceer wat we opeten, dan is er minder overlast en genoeg te eten.”

Hubrecht benadrukt dat men dan wel gemakkelijk vergeet dat die landbouwsector nauw verweven is met andere sectoren waarin heel veel mensen óók een boterham verdienen. Volgens hem zijn alleen in de gemeente Goes al wel honderd bedrijven dagelijks bezig met de agribusiness: winkels, mechanisatiebedrijven, handelsbedrijven, adviesbureaus, vervoerders, verzekeringsmaatschappijen.

Hoe kijk je nu terug op de actiedag ?
“Positief verrast. Enerzijds natuurlijk door de enorme opkomst en dat het allemaal zo probleemloos is verlopen. Maar vooral ook door de brede maatschappelijke steun en het begrip wat we kregen. Ook op de social media en in de pers was de algemene stemming toch pro boer. ”

Jullie boeren aan het Veerse Meer en aan de Oosterschelde. Hoe zit het voor jullie bedrijf met invloed of beperkingen vanuit het Natura 2000 gebied ?
Natuurlijk ervaren wij ook beperkingen. De procedures zijn ingewikkeld en er moet rekening gehouden met inderdaad de invloed van je bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Al is het voor ons als akkerbouwers en zvoor de zilte teelten natuurlijk veel minder ingrijpend dan voor de veehouderij.”

Naast zijn eigen bedrijven is hij ook voorzitter van de Ondernemerscooperatie Zeker Zeeuws.  Hij ziet veel kansen voor de erkende streekproducten.
“De kernwaarden van het keurmerk zijn gegarandeerde herkomst, duurzaamheid, transparantie en korte keten. Ook de kleinschaligheid en het dierenwelzijn spelen een belangrijke rol.  Zonder te willen overdrijven maar de roep om bijvoorbeeld kringlooplandbouw, – dus gewassen verbouwen, deze voeren aan je dieren en de mest dan weer gebruiken voor de gewassen,- dat wordt bij een groot aantal van onze leden al jaren zo uitgevoerd. En de ‘korte keten’,  ja daar maken wij ons sterk voor en doen het vervolgens ook. Een mooi voorbeeld voor mijn eigen producten zijn toch de samenwerking met Kaasboerderij Schellach en ook de pakketten van ‘Boerschappen’ . ”

 

Ondernemerscooperatie Zeker Zeeuws is trots op de Zeker Zeeuws boeren en vissers. Met een viertal posters is de actie #trotsopdeboer op social media ondersteund. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de belangrijkste uitgangspunten van het keurmerk #eerlijk  #duurzaam en #korteketen. Met de hastag #zokanhetook wordt getoond dat de Zeker Zeeuws dieren op diervriendelijke wijze worden gehouden.