Keurmerkorganisatie Zeker Zeeuws Streekproduct

In gesprek met Caroline Melissant-Makkus, coördinator van de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct

Sinds vorig jaar april ben je als coördinator voor de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct werkzaam. Kun je ons wat meer vertellen over jezelf? 

“Met mijn werk als communicatieadviseur in de visserij (INZee Communicatie) en een man met een eigen visserijbedrijf (W. Melissant & Zonen – GO1), voel ik me enorm betrokken bij het wel en wee van producenten en ondernemers in de voedselketen en in het bijzonder van streekproducten. Ik ervaar het als een levensstijl; één van hard werken met veel passie, altijd kwaliteitsproducten willen leveren en een toekomstbestendige sector voor de volgende generatie willen opbouwen.

Privé breng ik ook graag veel tijd door aan zee met onze zoontjes Walter (7) en Carsten (4), maar ook in de moestuin. Als eilander hoor ik eigenlijk ‘ons hof’ te zeggen. Ik kan met recht zeggen dat ik thuis ben en me voel aan zee en op het (platte)land.

Dankzij mijn werkervaring in de visketen bij onder andere Schmidt Zeevis Rotterdam en voor Wageningen Marine Research (voorheen LEI Wageningen UR) en andere opdrachtgevers weet ik dat ketensamenwerking ontzettend belangrijk is. De allerlaatste schakels in de keten vertellen het verhaal van de producent. Hoe beter het contact in of hoe korter de keten, hoe beter het verhaal wordt verteld aan de consument, de uiteindelijke afnemer. Een streekkeurmerk zoals Zeker Zeeuws helpt om dit verhaal te vertellen. Het vertelt iets over de herkomst van het product of dienst, de streek, duurzaamheid, authenticiteit en dankzij het arbeidsethos van de Zeeuw, zegt het ook iets over de ondernemer.”

Het gaat goed met de belangstelling voor lokale producten. Hoe staat het in Zeeland met de gecertificeerde streekproducten? En hoe gaat zo een certificering eigenlijk in zijn werk? 

“Zeeland kent een grote diversiteit aan typische streekproducten. Van A (appels) tot Z (zeekraal). Meer dan 135 Zeeuwse ondernemers hebben gecertificeerde streekproducten en mogen het beeldmerk van het Zeker Zeeuws keurmerk voeren op hun producten en in hun communicatie-uitingen. Daar zijn we samen met de streekproducenten enorm trots op! Alle gecertificeerde streekproducten zijn te vinden op de website www.keurmerkzekerzeeuws.nl en met grote regelmaat wordt de website aangevuld met nieuwe gecertificeerde streekproducten. Op dezelfde website staat een aanvraagformulier en tevens de criteria waar een ondernemer en het product en/of dienst aan moeten voldoen. Misschien wel de belangrijkste criteria is dat de productie en verwerking in Zeeland moet plaatsvinden op een duurzame manier voor natuur, milieu, mens en dier. Geïnteresseerde streekproducenten kunnen persoonlijk contact opnemen met mij voor een telefonisch overleg of het maken van een afspraak op locatie. Na het schriftelijk indienen van de aanvraag wordt deze in behandeling genomen door een onafhankelijke Provinciale Accreditatiecommissie. Zij onderzoeken of het product en/of dienst voldoet aan de strenge en landelijke vastgelegde criteria voor certificering. Vervolgens geeft de commissie een zwaarwegend advies aan het bestuur van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, waarna het bestuur een definitief besluit neemt. Bij een positieve beoordeling begint voor mij het leukste werk. Ik mag de aanvrager blij maken en de officiële certificaatuitreiking door Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland en voorzitter van de Provinciale Accreditatiecommissie en Robert Zonnevylle’, voorzitter van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, inplannen. Altijd een klein feestje!”

We lazen op de website dat Zeker Zeeuws Streekproduct ook is aangesloten bij de landelijke Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN). Wat doet SPN en hoeveel andere regionale keurmerken zijn er in Nederland?

“SPN is een keurmerk, -promotie, – en kennisplatform voor Nederlandse streekproducenten en streekproducten met het keurmerk ‘Erkend Streekproduct’ of een regionaal keurmerk zoals ‘Zeker Zeeuws’. In totaal zijn er 8 streekkeurmerken in Nederland licentiehouder. SPN beheert en bewaakt de criteria, uitgangspunten en procedures, waarmee alle regionale streekkeurmerken werken. Belangrijkste uitgangspunt is een maatschappelijk verantwoorde productie met toegevoegde waarde voor de streek en het streekeigen cultuurlandschap.

Voor Zeeland, de regio met de meest gecertificeerde streekproducten, ben ik als coördinator van ‘Zeker Zeeuws’ actief binnen het bestuur van SPN. Vanuit deze rol ben ik in de positie om de belangen van Zeeuwse streekproducenten te vertegenwoordigen en aan (individuele) behoeften te voldoen met praktische oplossingen, handvatten en/of activiteiten.”

De Stichting werkt samen met Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws, hoe zit dat?

“Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct is een onafhankelijke stichting en beheert het keurmerk, bewaakt de criteria, voert algemene promotie over het keurmerk en de gecertificeerde streekproducten en treedt op als intermediair tussen streekproducenten en derden. Daarnaast bestaat er een Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws die vanuit commercie de afzet en communicatie en promotie oppakt voor haar eigen leden, allemaal Zeker Zeeuws gecertificeerd. Ondernemers die zoeken naar coöperatieve samenwerking, nieuwe afzetmogelijkheden en individuele promotie verwijst de stichting naar de Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws waar Karin Witkam de coördinerende rol heeft.”

Tenslotte, hoe zie je de toekomst van het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct? 

“Het belang van korte ketens, kopen bij de boer en eten van dichtbij wordt door de crisis weer eens nadrukkelijk onderstreept. Daarom zal Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct zich nog harder inzetten voor ketensamenwerking in Zeeland en een publiekscampagne opzetten ter promotie van het Zeeuwse streekproduct. De stichting wil samen met de landelijke kennis van SPN en regionale partners, kennissessies organiseren voor streekproducenten met aandacht voor wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, etikettering en meer. Maar ook is in de plannen opgenomen om een product als ‘Zeeuws Streekproduct van het jaar’ uit te roepen en daarmee bekendheid te genereren voor de vele streekproducten in Zeeland. Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct ontvangt subsidie van en werkt nauw samen met de Provincie Zeeland en in het bijzonder met de gedeputeerde Jo-Annes de Bat en Jaap Broodman.”

Het Zeker Zeeuws Streekproduct keurmerk is een streekkeurmerk dat wordt uitgegeven door de onafhankelijke Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct. Caroline Melissant-Makkus is sinds vorig jaar coördinator. We spraken met haar over de ontwikkelingen bij het keurmerk, de relatie met Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) de landelijke keurmerkorganisatie, samenwerking met de Ondernemerscooperatie en de toekomstplannen van het keurmerk.

Caroline Melissant-Makkus   info@keurmerkzekerzeeuws.nl | 06-12063103