Verkoop, gecertificeerde Zeeuwse kreeft

De Zeeuwse kreeft uit de Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer en Voordelta behoort tot de Europese soort.  De Federatie van beroepsvissers heeft een aantal regels opgesteld die een duurzaam gebruik van het kreeftenbestand moeten garanderen. Er wordt alleen gevist met fuiknetten die op de gepachte percelen langs de oevers worden geplaatst. Het gebruik van sleepnetten is verboden.

Het vangstseizoen loopt van 1 april tot 15 juli. Er mogen alleen mannelijke exemplaren aan wal worden gebracht. De vissers maken bij alle kreeften kleiner dan 24 cm met een revolvertang een gaatje in de staart en zetten ze terug.

De bedrijven die gecertificeerd zijn voor de verkoop van de Zeeuwse Kreeft kopen deze rechtstreeks bij de gecertificeerde vissers of via de kreeftenveiling in Colijnsplaat.

Piet van Oost B.V.

Piet van Oost B.V.

De Meulemeester B.V.

De Meulemeester B.V.

Krijn Verwijs B.V.

Krijn Verwijs B.V.