Kreeft, Zeeuws

De Zeeuwse kreeft uit de Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer en Voordelta behoort tot de Europese soort.  De Federatie van beroepsvissers heeft een aantal regels opgesteld die een duurzaam gebruik van het kreeftenbestand moeten garanderen. Er wordt alleen gevist met fuiknetten die op de gepachte percelen langs de oevers worden geplaatst. Het gebruik van sleepnetten is verboden.

Het vangstseizoen loopt van 1 april tot 15 juli. Er mogen alleen mannelijke exemplaren aan wal worden gebracht. De vissers maken bij alle kreeften kleiner dan 24 cm met een revolvertang een gaatje in de staart en zetten ze terug.

Vishandel Schot Tholen

Vishandel Schot Tholen

Kreeftenvisser D. Zoetewij YE 9

Kreeftenvisser D. Zoetewij YE 9

Kreeftenvissers J.C. Schot en H.Smits ZZ22

Kreeftenvissers J.C. Schot en H.Smits ZZ22

Kreeftenvisser D.J. Sinke Ye8

Kreeftenvisser D.J. Sinke Ye8

Kreeftenvisser Henk Jumelet BRU37

Kreeftenvisser Henk Jumelet BRU37

Beheermaatschappij W.K. Schot Zierikzee B.V.

Beheermaatschappij W.K. Schot Zierikzee B.V.

Kreeftenvisserij Evert van de Zande Jr. ZZ14

Kreeftenvisserij Evert van de Zande Jr. ZZ14

Maatschap Bout-Van Dijke, Visserij J.A. Bout

Maatschap Bout-Van Dijke, Visserij J.A. Bout

Kreeften en palingvisserij Marcel van de Kreeke GOE5

Kreeften en palingvisserij Marcel van de Kreeke GOE5

J. van Stee Visserijbedrijf YE167

J. van Stee Visserijbedrijf YE167

De Meulemeester B.V.

De Meulemeester B.V.

Visserijbedrijf Van den Hoek MS3

Visserijbedrijf Van den Hoek MS3