Over Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct

De Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct is licentiehouder, uitgever en beheerder van het Zeeuwse streekkeurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct. De Stichting bewaakt de kwaliteit van de met het predicaat “Zeker Zeeuws® Streekproduct” onderscheiden producten en diensten en is verantwoordelijk voor het beleid, de ontwikkeling van de criteria, regelgeving en klachtenprocedures.

Bestuur van de Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct

Mr. R(Robert) Zonnevylle voorzitter

C.  (Cees ) Verhage  penningmeester

J. M (Koos) Meulenberg – Op ’t Hof  secretaris

 

De Provinciale Accreditatiecommissie

De provinciale accreditatiecommissie onder voorzitterschap van gedeputeerde van economische zaken Jo-Annes De Bat toetst op basis van de vastgelegde en openbare criteria de aanvragen en adviseert het bestuur.  De accreditatiecommissie is samengesteld uit de voorzitter,  twee onafhankelijke leden, de voorzitter van het bestuur van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct en de directeur van de VVV Zeeland. De commissie stelt ook de audits en controlebezoeken vast.  De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar.

 

Organisatie

Coördinator  Sabine Verburg                                                             Karin Witkam  secretariaat en communicatie

                                                    

 

 

 

 

De activiteiten van de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.