Over Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws

Meer Zeeuwse producten in het schap en op het bord

In augustus 2017 hebben 7 gecertificeerde ondernemers een coöperatie voor de promotie en marketing van het Zeker Zeeuws Streekproduct opgericht. De coöperatie zet zich in om de belangen van alle leden te behartigen bij consumenten, producenten, (groot) winkelbedrijven, horeca en overheidsinstanties. Ook maakt de coöperatie zich sterk voor de promotie van de erkende streekproducten uit Zeeland zowel van Business to Business als ook van Business to Consumer. Wij zetten ons in om de markttoegankelijkheid en de afzet van de producten van de leden te vergroten en door onderlinge samenwerking voordeel voor de leden te verkrijgen.

Wat is onze Boodschap:

Betrouwbaar   Herkomst   Transparantie   Duurzaam  Ambachtelijk  Streekbeleving   Dierenwelzijn

Zeker Zeeuws staat voor eerlijk, duurzaam en bereikbaar voor iedereen. Goede Kwaliteit,  smaakvol, op basis van  duurzame productieprocessen met respect voor dierenwelzijn en milieu.

 

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en wordt hierbij ondersteund door een aantal professionals en gespecialiseerde bureaus.

De coöperatie organiseert samen met de leden activiteiten en is actief op social media.