De Zeeuwse boer met herten en kippen

We bezochten ‘De Zeeuwse Boer’ Boris Noordhoek op het bedrijf aan de Bokkeweg in Wolphaartsdijk en spraken met hem over hun primeur als eerste en enige edelhertenfokkerij in Zeeland, kringlooplandbouw en de smaak van hert .

Jullie zijn een gemengd boerenbedrijf; dat wil zeggen jullie hebben akkerbouw en houden scharrelkippen en edelherten. Hoe kwamen jullie op het idee om edelherten te gaan fokken?

Al langere tijd leefde het idee in de familie om naast de scharrelkippen en landbouw, nog een compleet nieuwe tak op te zetten. Via een kennis kregen we de tip om eens op een hertenboerderij in Brabant te gaan kijken. Zo gezegd, zo gedaan. Na het bezoek in Brabant is het enthousiasme steeds groter geworden om deze dieren zelf te gaan houden. We zijn begonnen met een klein roedeltje en een afgerasterde wei. Inmiddels lopen er twee volwaardige roedels rond op de weides en dijken rondom de boerderij.

Jullie bedrijf is helemaal ‘aangekleed’ voor deze tak. Zo zijn er hagen, windsingels en ook solitaire bomen aangeplant. Kun je ons vertellen wat er verder nog nodig is om herten te houden?

Het begint met goed grasland. In principe kunnen de herten toe met alleen gras. Maar alle extra’s in de vorm van fruit, noten en takken van de hagen is alleen maar goed voor de dieren en de gezondheid. Alle weides en de dijken zijn afgerasterd met twee meter hoog gaas, dit is wel nodig, want de herten kunnen heel hoog springen. Voor de wintermaanden is een stal ingericht om ze van goed voedsel te kunnen voorzien wat buiten niet meer te vinden is. 

Maar het belangrijkste van allemaal is het kijken, ruiken en het aanvoelen van de dieren. Herten zijn van nature vluchtdieren dus zullen in principe van je weglopen. Maar in de kalverperiode (mei/juni) en in de bronstperiode (september/oktober) is het opletten geblazen voor de beschermende moederhindes en de bronstige dekbokken.

Het begrip kringlooplandbouw speelt een belangrijke rol in de landelijke discussie over o.a. stikstof. Hoe zit dat bij jullie?

De hertentak is nagenoeg een gesloten kringloop. Dat wil zeggen dat de herten grazen op de weides en dijken en deze direct voorzien van mest. Alleen voor de wintermaanden op stal worden wat voederbieten en kuilgras van collega akkerbouwers gekocht. Daarnaast is de ruime aanplanting van alle hagen, hoogstamfruit en notenbomen een mooie stap richting de gewenste natuur inclusieve landbouw.

Hoe smaakt het vlees van het Zeeuwse Hert en waar kunnen we het kopen?

Hertenvlees van de boerderij wordt in het algemeen als laagdrempeliger ervaren dan het echte wildvlees. Het vlees heeft minder de scherpe smaak van het echte wild. Daarnaast biedt Het Zeeuwse Hert een constante kwaliteit. Het rantsoen van de dieren en de slachtleeftijd is ieder jaar nagenoeg hetzelfde. Naast het onbewerkte hertenvleesvlees, bieden we ook hamburgers, gehakt en een stoofpotje aan. We hopen natuurlijk dat deze in de smaak zullen vallen. Alle producten zijn te bestellen op www.hetzeeuwsehert.nl.

Op de site kan er een keuze gemaakt worden voor de ophaaldag (vrijdag op zaterdag) op de boerderij of om het pakket te laten verzenden. Checkt u de webshop voor de diverse leuke pakketten!

Onder de naam ‘Het Zeeuwse Hert verkoopt familie Noordhoek (De Zeeuwse Boer) in Wolphaartsdijk Zeker Zeeuws hertenvlees van de eigen boerderij. Hier krijgen de edelherten de rust en de ruimte om optimaal en zo natuurlijk mogelijk op te groeien.

Men gaat respectvol om met de herten en de natuur en men wilt het milieu zo min mogelijk belasten. Het levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het leven en aan de gezondheid van de herten.

Naast de edelherten zijn ook de scharrelkippen (De Zeeuwse Kip) van de familie Noordhoek gecertificeerd Zeker Zeeuws Streekproduct.